Kontra Nordic - til framtíðar

Í skýrslu stjórnar skal staðfesta áreiðanleika upplýsingar stjórnenda í árs- og samfélagsskýrslu um árangur,  óvissuþætti og sjálfbærni. 

 

 

„We’re at a transformative moment in the history of the corporation. 

Traditional accounting can’t fully account for corporate value in a world dominated by intangible assets.“  

Integratedreporting.org

 

 

Í upphafi skal endinn skoða

Kontra veitir ráðgjöf  við framsetningu upplýsinga í árs- og samfélagsskýrslum félaga sem staðfesta í skýrslu stjórnar í ársreikningi.  Kontra veitir einnig ráðgjöf um uppbyggingu innri ferla og stjórnarhátta sem upplýsingagjöf  þessi skal byggja á. 

Kontra Nordic er í farabroddi þekkingaruppbyggingar hér á landi á þessu sviði.

Kontra byggir ráðgjöf sína á gildandi lögum, leiðbeiningum reikningsskilaráðs og alþjóðlegum kröfum sem í farvatninu um m.a.staðfestingu ytri endurskoðanda á þessum upplýsingum. 

 Upplýsingar um árangur, óvissuþætti og sjálfbærni sem stjórn skal staðfesta í skýrslu sinni þurfa að vera með vísan til viðeigandi fjárhagslegra og ófjárhagslegra árangursvísa og stöðu þeirra þátta sem starfsemin byggir á og byggja á grunni samþættrar lýsingar á viðskiptalíkani félagsins þ.m.t. umfjöllun um áhrif starfseminnar á umhverfi og samfélag.  

Í samræmi við fyrirliggjandi kröfur leggjum við áherslu á framsetningu viðskiptalíkans út frá virðissköpun, greiningu rekstrarlíkans, heildarsamhengi upplýsing og samtengingu fjárhagslegra og ófjárhagslegra upplýsinga..  

Við leggjum áherslu á veita ráðgjöf um samþættingu þeirra upplýsinga stjórnenda sem lögum samkvæmt skal staðfesta í skýrslu stjórnar í ársreikningi og sem gefa skulu glöggt yfirlit yfir árangur, stöðu, þróun, óvissuþætti og sjálfbærni í rekstri.  

Upplýsingar sem stjórn þarf að staðfesta og sem í breyttu umhverfi skipta höfuðmáli fyrir ásýnd og orðspor félaga.