Sjálfbær fjármál

Kontra er býður ráðgjöf á sviði fjármála fyrirtækja og fjármögnunar.

Markmið okkar á þessu sviði er að skapa traust á milli félaga og fjármagnsveitenda þeirra og stuðla að langtímavirðissköpun í samfélaginu á grunni gagnsæis og ábyrgra stjórnarhátta.     

Samvinnuleiðir:  Út frá sjónarmiðum sjálfbærra fjármála hefur víða erlendis samvinnuleið  (Public private partnership-PPP) verið nýtt sem farsælt hreyfiafl til góðra verka, samfélaginu til hagsbóta, til að skapa betri forsendur langtíma virðissköpunar. Forsenda samvinnuleiðar er skýr markmiðssetning og traust, þar sem gagnsæi og ábyrgir stjórnarhættir eru í forgrunni.

Sjálfbær fjármál – nýjar kröfur í farvatningu 2021:  Evrópusambandið setti fram í apríl 2021 drög að nýrri tilskipun á sviði sjálfbærniupplýsinga félaga (e. Corporate sustainability reporting directive) sem munu koma í stað núverandi krafa um ófjárhagslegar upplýsingar. Einnig hefur verið gefið út flokkunarreglugerð (taxanomy regulation) á sviði sjálbærni sem á að stuðla að samræmdri skilgreiningu þeirrar starfsemi sem telst stuðla að sjálfbærni og nýtast fjármagnsveitendum.

Innleiðing nýrra krafna liður í áherslu sambandins á sjálfbær fjármál og langtíma virðissköpun. Meðal þeirra breytinga sem nú er einnig verið að innleiða er ófrávíkjanlega krafa um  sjálfbærniupplýsingar sem birta skal verði hluti samþættra reikningsskila viðkomandi félags. Í tilviki stjórra félaga verðu þannir gerð krafa um að upplýsingar á sviði sjálfbærni sem birta skal og stjórn skal staðfesta verði tengdar saman í gegnum framsetningu á viðskiptalíkani, virðiskeðju og upplýsingar um meginstefnumið viðkomandi félags í skýrslu stjórnar.  Upplýsingar um megináhættu og óvissuþætti í starfseminni skal einnig birta á sama grunni í skýrslu stjórnar.  Ekki verður lengur heimilt að birta þessar upplýsingar í sérstökum árs- og samfélagsskýrslum sem ekki eru hluti ársreiknings og ótengdar annarri upplýsingagjöf sem vera skal hluti skýrslu stjórnar.  Heimildarákvæði sem áður var um þetta í tilskipunum ESB verður felt úr gildi. 

Einnig er gert ráð fyrir því að þær sjálfbærniupplýsingar sem birta skal í ársreikningi í skýrslu stjórnar verði staðfestar af endurskoðendum viðkomandi félags eða af öðrum sérhæfum aðilum og er gert ráð fyrir því að fyrstu sjálfbærnisreikningsskilin sem staðfest verði þessum hætti verði reikningsskil stórra félaga innan EES vegna reikningsskila sem hefjast 1. janúar 2023 eða síðar.  Til að stuðla að samræming og auka gæði þeirra upplýsinga sem birta skal í ársreikningum stórra félaga og staðfesta skal mun Evrópska reikningsskilanefndin (EFRAC) sjá um að þróa staðal á sviði framsetningar sjálfbærnirupplýsinga sem birta skal skýrslu stjórnar í ársreikningi stórra félaga.  Með innleiðingu þessa verður mikil ábyrgð lögð á hendur endurskoðanda framtíðarinnar að staðfesta upplýsingar sem vera skulu hluta af skýrslu stjórnar og varða það mikilvæga markmið að stuðla að sjálfbærni hagkerfa heimsins í framtíðinni. 

Mikilvægt er fyrir Ísland að fylgjast vel með þessari þróun og undirbúi innleiðingu hinna nýja krafna sem fyrst.         

Skýrsla WEF september 2020

Um upplýsingagjöf sjálfbæra fjármála og ábyrgra stjórnarhátta

Skoða skýrslu

Í upphafi skal endinn skoða

Kontra býður upp á sérhæfða ráðgjöf á sviði óvissu og áhættugreininga og uppbyggingu burðarvirkis ábyrgra stjórnarhátta fyrir framsetningu árangurs og tengt samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Kontra býður einnig upp á óháða staðfestingu þeirra upplýsinga stjórnenda sem stjórn skal staðfesta í ársreikningi. 

Kontra Nordic er í farabroddi þekkingaruppbyggingar hér á landi á þessu en mikil þróun er hér á alþjóðavísu og þá ekki síst tengt áherslu á samþætt reikningsskil.